Wrodzona syfilizacja u noworodków po okresie noworodkowym cd

W 1986 r. Nowy Jork zgłosił tylko 57 przypadków wrodzonej kiły; liczba zgłoszonych przypadków w Nowym Jorku w 1989 r. wyniosła znacznie ponad 1000,4 W związku z tym, że w Nowym Jorku zwrócono większą uwagę na wykrywanie i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową, zaskoczyło nas, że w ciągu ostatniego roku siedem niemowląt w okresie noworodkowym przyjęto z objawową, ale wcześniej nierozpoznaną wadą wrodzoną.5. W przypadkach, w których zarówno matka, jak i dziecko były seronegatywne w momencie porodu (pacjenci 1, 2, 3 i 4), przejęcie przez matkę infekcji późnej ciąży jest prawdopodobnie najlepszym wytłumaczeniem dla rozwoju nieoczekiwanej choroby wrodzonej. Krętki uzyskują dostęp do krążenia wkrótce po iniekcji śluzówkowo-skórnej, ale może minąć kilka tygodni, zanim miana przeciwciał staną się podwyższone. Negatywny test serologiczny może również wynikać ze zjawiska prozone, które występuje, gdy stężenie przeciwciała w danej próbce jest tak wysokie, że flokulacja nie jest widoczna.6, 7 Niedawna litera w Dzienniku opisuje fałszywie negatywne wyniki na test osoczowo-renetowy wywołany prozonem u dwóch matek, u noworodków stwierdzono wrodzoną kiłę.8 Nie byliśmy w stanie przetestować tej możliwości u naszych pacjentów, ponieważ żadne z laboratoriów rutynowo nie zapisywało próbek surowicy, które były ujemne. Trzech z naszych pacjentów (pacjenci 5, 6 i 7) mogło zostać wcześniej zidentyfikowanych, jeśli testy serologiczne zostały wykonane na próbkach od matki i dziecka w momencie urodzenia. Szpitale, w których urodziło się dwoje dzieci, nie miały przypadku kiły wrodzonej od ponad 10 lat i na podstawie ich doświadczenia przyjęto, że pojedynczy negatywny test podczas ciąży był wystarczający do wykluczenia choroby . Najnowsze wytyczne Centers for Disease Control zalecają testowanie kiły podczas pierwszej wizyty prenatalnej i ponownie przy porodzie, z dodatkowym testem w trzecim trymestrze ciąży w sytuacjach wysokiego ryzyka.9 Na podstawie naszych doświadczeń pacjenci z grupy ryzyka mogą trudno jest zidentyfikować, ponieważ dwa nasze dzieci pochodziły z nienaruszonych rodzin, a ich matki miały regularną opiekę prenatalną.
Badania pośmiertne noworodków z wrodzoną kiłą sugerują, że zapalenie wątroby było rzadkie w erze, zanim antybiotyki stały się dostępne, chociaż hepatomegalia występowała często, a krętki były zwykle widoczne w skrawkach tkanek z wątroby. 10, 11 Chociaż wszyscy nasi pacjenci mieli hepatomegalię, obserwowano również nieprawidłowości w testach czynności wątroby i były zgodne ze wzorem opisanym dla wczesnego syfilitycznego zapalenia wątroby12 Poziom fosfatazy alkalicznej był wyraźnie podwyższony u wszystkich dzieci, a fosfataza alkaliczna nie była frakcjonowana, ale najwyższe poziomy obserwowano u pacjentów bez radiologicznych dowodów na obecność kości choroba. U sześciu pacjentów powiększona wątroba i nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby powróciły do normy w ciągu kilku dni od rozpoczęcia określonej terapii. Jednak u jednego pacjenta (Pacjent 7) poziom aminotransferaz nadal wzrastał podczas terapii i osiągał najwyższe wartości dwa tygodnie po przyjęciu. Tak znaczną dysfunkcję komórek wątrobowych, która pojawia się wkrótce po rozpoczęciu leczenia penicyliną, przypisano produktom z lizy krepowej, które wydają się cytotoksyczne lub reakcji autoimmunologicznej, która w pewien sposób uszkadza komórki wątroby.13, 14
Nieprawidłowości hematologiczne, w tym niedokrwistość, monocytoza i małopłytkowość, występują często we wrodzonej kiły
[podobne: protruzja krążka międzykręgowego, bolący guzek pod pachą, wazektomia opinie ]