skierniewice diabetolog ad 7

Z naszego doświadczenia wynika, że pacjent ten był wyjątkowy wśród ponad 300 pacjentów z podwyższonym poziomem PTH w teście immunoradiometrycznym, z których wszyscy inni operacyjnie wykazali chorobę przytarczyc; także, wszystkie z ponad 100 pacjentów z hiperkalcemią raka miały poziomy PTH w surowicy w zakresie od niewykrywalnego do niskiego normalnego w tym samym teście. Opisaliśmy pacjenta z ektopową produkcją PTH przez raka jajnika. Nie tylko zidentyfikowano cztery histologicznie prawidłowe gruczoły przytarczyczne, ale ektopową produkcję PTH udowodniono przez stwierdzenie znacznie wyższego poziomu PTH w surowicy w guzie niż w krwi obwodowej, natychmiastowego spadku stężenia PTH w surowicy i rozwoju hipokalcemia po resekcji guza, wytwarzanie PTH przez komórki raka jajnika w hodowli i obecność mRNA PTH w guzie. Nowe genetyczne zaburzenia genetyczne w tym nowotworze były prawdopodobnie odpowiedzialne za ektopową produkcję PTH.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Dr Arnold jest laureatem nagrody Junior Faculty Research w American Cancer Society. Read more „skierniewice diabetolog ad 7”