skierniewice diabetolog ad 5

Jednak ta sama sonda wykryła prążki o nienormalnej wielkości w trawieniach BamHI i MspI DNA guza (ale nie leukocytów), co wskazuje, że przegrupowanie nastąpiło w części jednego segmentu MspI o długości 6,5 kb, leżącego powyżej granicy EcoRI o wartości 3,8 kb. Prosta delecja DNA między genem a poprzedzającymi miejscami BamHI i MspI nie może wyjaśnić tych wyników, ponieważ nieprawidłowe prążki BamHI i MspI były większe, nie mniejsze, niż normalne. Sondę 5 PTH zastosowano następnie do dokładniejszego określenia punktu przerwania tego swoistego dla nowotworu przegrupowania. Obecność pasma HindIII o wielkości 1,9 kb, a także nieprawidłowego pasma BglII 3,0 kb (Fig. 3A), wskazuje miejsce zerwania w regionie PTH (granica nienormalnej sekwencji) do wartości 150-kb. bp (para zasad) rozciąga się w obrębie fragmentu Bglll o wielkości 0,77 kb, ale przed jego wewnętrznym miejscem Hindlll (Fig. 3B). To miejsce HindIII zawiera 562 zasady od początku eksonu I, od którego zaczyna się transkrypcja. Tak więc promotor PTH (zawarty w pierwszym 100 pz 5 flankującego DNA) i struktura ekson i intron pozostają nienaruszone, ale w jednym genie PTH w raku jajnika w niezidentyfikowanym DNA z nową mapą restrykcyjną (ryc. bar) zastąpił normalnie występujący region regulatorowy.
W tych badaniach DNA było również oczywiste, że region PTH przenoszący rearanżację został zamplifikowany (obecny w dodatkowej liczbie kopii) w przybliżeniu pięciokrotnie w raku jajnika. Rozkłady, w których rearanżowane i pozostałe normalne prążki były rozróżnialne (Bglll, BamHI i 6,5 kb oraz MspI 11 kb na Fig. 3A) wykazały zwiększoną intensywność przestawionych pasm. Inne trawienie, które nie rozróżniało przegrupowanych i normalnych alleli według wielkości (HindIII, 2,2 kb MspI i EcoRI na Fig. 3A), wykazało większą intensywność pasma w DNA nowotworu niż w kontrolnym DNA; zarówno wzmocnione nienormalne allele, jak i nieampamponowane normalne allele przyczyniły się do intensywności tych pasm. Długość zamplifikowanego regionu DNA obejmowała co najmniej cały przeklasyfikowany fragment BamHI o wielkości 19 kb (Fig. 3B, dół) i prawdopodobnie zawierał dodatkowy DNA w jednym lub obu kierunkach.
Dyskusja
Powszechnie uważa się, że ektopowa produkcja hormonów przez guzy jest spowodowana deregulacją ekspresji normalnych genów i produktów genów18, ale jej molekularne podstawy pozostają niejasne. Aberracje w ekspresji genów specyficznych tkankowo mogłyby być spowodowane nieprawidłowym środowiskiem regulujących białko wiążące DNA w komórce z nienaruszonym regionem regulatorowym genu hormonalnego lub z nieprawidłowościami strukturalnymi w regionie regulującym DNA (często umiejscowionym powyżej kodującego hormonu genu; sekwencji), które nadają odpowiedź na środowisko wiążące DNA-białko normalnie obecne w tym typie komórki. Brak jest konkretnych dowodów na którąkolwiek z tych hipotez, aw dwóch ostatnio opublikowanych przypadkach poszukiwano rearanżacji DNA w regionie genów hormonów eksprymowanych ektopowo, a nie znaleziono ich. [4] 19 Przegrupowanie DNA powyżej PTH w raku jajnika tego pacjenta dostarcza obecnie dowodów dla jednego takiego mechanizmu molekularnego, a mianowicie nieprawidłowego regionu regulacyjnego powyżej genu hormonu
[podobne: endometrium sekrecyjne, wazektomia opinie, wybór crossa pdf chomikuj ]