Endogenne peptydy przeciwdrobnoustrojowe i infekcje skóry w atopowym zapaleniu skóry ad

Zbadaliśmy również zdolność czynnika martwicy nowotworów . (TNF-.) do indukcji ekspresji HBD-2 w ludzkiej linii komórkowej keratynocytów po leczeniu interleukiną-4 i interleukiną-13, cytokinami, które są obfite w skórze pacjentów z atopowym zapaleniem skóry .13 Na koniec oceniliśmy połączone działanie przeciwdrobnoustrojowe LL-37 i HBD-2 na Staphylococcus aureus. Metody
Pacjenci
Badaniem objęto 8 pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry (średni wiek, 33 lata, stopień zajętości skóry, 20 do 60 procent), 11 pacjentów z łuszczycą (średni wiek, 38 lat, stopień zajęcia skóry, 15 do 40 procent) i 6 osób zdrowych (średni wiek, 38 lat). Żaden z pacjentów nie otrzymał wcześniej systemowych kortykosteroidów i żaden nie otrzymał miejscowego kortykosteroidów przez co najmniej tydzień przed przyjęciem do szpitala. Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą w National Jewish Medical and Research Center w Denver; wszyscy pacjenci i normalni pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę.
Wykonano biopsje dziurkowania, z 2-mm próbkami uzyskanymi z rumieniowych zmian, które były mniej niż trzy dniowe (ostre atopowe zapalenie skóry), zliszczone zmiany, które były więcej niż dwa tygodnie (przewlekłe atopowe zapalenie skóry), zmiany łuszczycowe i normalna skóra. Próbki skóry natychmiast zamrożono w -70 ° C dla badań immunohistochemicznych lub analiz Western i immunotot blot.
Barwienie immunohistochemiczne
W celu immunobarwienia HBD-2 zamrożone 5-.m skrawki tkanki skóry utrwalano w acetonie przez 10 minut, a następnie inkubowano z 10% nieimmunologiczną surowicą kozą (Zymed) przez 10 minut. Blokującą surowicę usunięto, a skrawki barwiono króliczym poliklonalnym przeciwciałem anty-HBD-2 (Peptide Institute) w rozcieńczeniu 1:50 (obj./obj.) W soli fizjologicznej buforowanej fosforanem przez jedną godzinę w temperaturze pokojowej w wilgotnej atmosferze. Szkiełka przepłukano dwukrotnie solanką buforowaną fosforanem i inkubowano z biotynylowanym kozim przeciwciałem drugorzędowym (Zymed) w temperaturze pokojowej przez 30 minut, przepłukano dwukrotnie solanką buforowaną fosforanem i inkubowano z mieszaniną awidyny i biotynylowanej peroksydazy chrzanowej (1). : vol / vol, Dako) przez dodatkowe 30 minut. Reakcję prowadzono stosując pojedynczy roztwór aminoetylokarbazolu (Zymed) przez 10 minut, a następnie wybarwiono kontrastowo hematoksyliną. Kontrola negatywna została ustalona przy użyciu nieazależnych przeciwciał izotypowych i preinkubacji przeciwciał anty-HBD-2 syntetycznym peptydem HBD-2 (Peptide Institute) w celu zapewnienia swoistości wiązania przeciwciał anty-HBD-2. Wszystkie slajdy zostały zakodowane przed oceną próbek, tak aby tożsamość badanych nie została ujawniona. Intensywność barwienia immunologicznego oceniano za pomocą mikroskopu w skali od 0 do 3, przy czym 0 wskazuje brak barwienia i 3 najbardziej intensywne barwienie.
W celu immunobarwienia LL-37, zamrożone skrawki skóry traktowano podobnie w pierwszej kolejności, a następnie inkubowano z króliczym przeciwciałem anty-LL-37, jak opisano wcześniej, 17 w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem i 0,1% albuminie surowicy bydlęcej. Skrawki przemywano solą fizjologiczną buforowaną fosforanem i barwiono kozią chimeryczną peroksydazą chrzanową (zestaw Vectastain Elite ABC Rabbit, Vector Laboratories) i substratem diaminobenzydynowym (Sigma) zgodnie z instrukcjami producenta
[więcej w: ubm oka, krem arganowy, świąd sromu w ciąży ]
[patrz też: narośl na odbycie, urolog warszawa nfz, zamojski szpital niepubliczny ]